穴吹カレッジグループ日本語学校 穴吹カレッジグループ日本語学校

SAU KHI TỐT NGHIỆP KHOA TIẾNG NHẬT

Khóa học bạn có thể học tại nhóm đại học anabuki

Anabuki College có nhiều khoa với nhiều chuyên ngành đa dạng để học sinh có thể tiến học lên các trường cùng hệ thống sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Nhật. Ngoài ra còn có nhiều chế độ học bổng nếu tiến học lên các trường cùng hệ thống.

Học vị, chứng chỉ đạt được sau khi tốt nghiệp

Trường chuyên môn 2 năm: Chứng chỉ chuyên môn
Trường chuyên môn 4 năm: Chứng chỉ chuyên môn cấp cao
Trường cao đẳng nghề: Chứng chỉ cao đẳng (nghề chuyên môn)

卒業生

Một số lĩnh vực với nhiều ngành nghề khác nhau

Chứng chỉ chuyên môn (Khoa công nghệ)

 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生

Chứng chỉ chuyên môn (Khoa thương mại thực tiễn, Khoa văn hóa đào tạo )

 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生

Chứng chỉ chuyên môn (Khoa giáo dục phúc lợi xã hội, Khoa vệ sinh)

 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生

Chứng chỉ cao đẳng (ngành du lịch)

 • 卒業生

Chứng chỉ chuyên môn cao cấp, chứng chỉ chuyên môn (Khoa y tế)

 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生
 • 卒業生

CÁC NGÀNH HỌC ĐƯỢC DU HỌC SINH YÊU THÍCH

Nếu muốn tìm việc ở Nhật hãy chọn Anabuki College

Tháng 3 năm 2022
Số học viên tốt nghiệp
(Học viên có nguyện vọng tìm việc)
148học viên
Tỉ lệ học viên trúng tuyển
100
Khoa Công nghệ thông tin
Mục tiêu trở thành kỹ sư IT, kỹ sư điện tại Nhật!

卒業生

Thông tin học bổng

Ví dụ 1
Ưu đãi tiến học nội bộ + Nộp hồ sơ sớm
Học phí năm đầu (phí nhập học, học phí 1 năm, phí hoạt động)
Từ 885,000 yên còn 685,000 yên
Giảm 200,000 yên

卒業生 卒業生

Khoa kinh doanh quốc tế
Mục tiêu trở thành nhân viên quản lý, tiếp thị với kỹ năng kinh doanh thành thạo!

ビジネス学科

Thông tin học bổng

Ví dụ 1
Ưu đãi tiến học nội bộ + Nộp hồ sơ sớm
Học phí năm đầu (phí nhập học, học phí 1 năm, phí hoạt động)
Từ 875,000 yên còn 675,000 yên
Giảm 200,000 yên

ビジネス学科 ビジネス学科

Khoa Bảo dưỡng ô tô khóa 3 năm
Tỷ lệ đỗ các kỳ thi quốc gia cao với mục tiêu làm việc ở Nhật!

自動車整備学科

Thông tin học bổng

Ví dụ 1
Ưu đãi tiến học nội bộ + Nộp hồ sơ sớm
Học phí năm đầu (phí nhập học, học phí 1 năm, phí hoạt động)
Từ 1,027,000 yên còn 767,000 yên
Giảm 260,000 yên

自動車整備学科 自動車整備学科

Khoa Kinh doanh khách sạn
Khoa dành riêng cho du học sinh với mục tiêu làm việc ở các công ty, khách sạn Nhật Bản!

ビジネス学科

Thông tin học bổng

Ví dụ 1
Ưu đãi tiến học nội bộ + Nộp hồ sơ sớm
Học phí năm đầu (phí nhập học, học phí 1 năm, phí hoạt động)
Từ 875,000 yên còn 675,000 yên
Giảm 200,000 yên

ビジネス学科 ビジネス学科

Khoa Phúc lợi điều dưỡng
Yên tâm trau dồi các kỹ năng điều dưỡng với mục tiêu trở thành một điều dưỡng viên tận tâm!

介護福祉学科

Thông tin học bổng

Ví dụ
Học bổng điều dưỡng của viện dưỡng lão
Chế độ học bổng điều dưỡng của tỉnh
※Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin
số tiền học bổng chi tiết.

介護福祉学科 介護福祉学科

Khoa kinh doanh quốc tế cơ bản
Ôn tập tiếng Nhật và học những kiến thức cơ bản về kinh doanh!

介護福祉学科

Thông tin học bổng

Ví dụ 1
Ưu đãi tiến học nội bộ + Nộp hồ sơ sớm
Học phí năm đầu (phí nhập học, học phí 1 năm, phí hoạt động)
Từ 825,000 yên còn 625,000 yên
Giảm 200,000 yên

介護福祉学科 介護福祉学科

※1 Trên đây là ví dụ học bổng dành cho học sinh nhập học vào tháng 4 năm 2023.